Запис Детальніше

Автоматизація технологічних процесів галузі - 1. Автоматизація типових технологічних процесів

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Автоматизація технологічних процесів галузі - 1. Автоматизація типових технологічних процесів
 
Subject автоматизація технологічних процесів
 
Contributor Самсонов, Віктор Олександрович
Ковалюк, Дмитро Олександрович
Цапар, Віталій Степанович
 
Date 2012-08-21T15:40:54Z
2012-08-21T15:40:54Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Автоматизація технологічних процесів галузі - 1. Автоматизація типових технологічних процесів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Самсонов, В. С. Цапар, Д. О. Ковалюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 364 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1804
 
Language uk