Запис Детальніше

Фізика: Молекулярна фізика

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фізика: Молекулярна фізика
 
Subject молекулярна фізика
термодинаміка
коефіцієнт в’язкості повітря
 
Description Методичні вказівки містять опис чотирьох робіт лабораторного практикуму з молекулярної фізики і термодинаміки для типового комплекту лабораторних установок, спроектованих і виготовлених Дніпропетровським СКБ «Учприлад».
В описах робіт подається мінімум інформації, без якого неможливі послідовний виклад методики експерименту і свідоме виконання лабораторної роботи.
Дане видання буде корисним для студентів технічних вузів під час виконання лабораторних робіт у практикумі з молекулярної фізики і термодинаміки.
 
Contributor Цюпа, Андрій Митрофанович
Братусь, Тетяна Іванівна
Пальцун, Сергій Володимирович
 
Date 2012-08-28T14:08:50Z
2012-08-28T14:08:50Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Фізика: Молекулярна фізика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів енергетичних спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. М. Цюпа, Т. І. Братусь, С. В. Пальцун. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,36 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1805
 
Language uk