Запис Детальніше

Фізика: Механіка

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фізика: Механіка
 
Subject механіка
машина Атвуда
маятник Обербека
маятник Максвелла
фізичний маятник
оборотний маятник
 
Description Методичні вказівки містять опис п’яти робіт лабораторного практикуму з механіки для типового комплекту лабораторних установок, виготовлених на підприємстві «ЕЛЬВРО» республіка Польща. Дане видання буде корисним для студентів технічних вузів під час виконання лабораторних робіт у механічному практикумі.
 
Contributor Цюпа, Андрій Митрофанович
Братусь, Тетяна Іванівна
Пальцун, Сергій Володимирович
 
Date 2012-08-28T14:20:28Z
2012-08-28T14:20:28Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Фізика: Механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів енергетичних спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. М. Цюпа, Т. І. Братусь, С. В. Пальцун. – Електронні текстові дані (1 файл: 907 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1806
 
Language uk