Запис Детальніше

Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Застосування ПЕОМ в наукових та інженерних розрахунках» для студентів спеціальності 8.05040105 – «Спеціальна металургія». Ч. І: Розрахунки в MS Excel

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Застосування ПЕОМ в наукових та інженерних розрахунках» для студентів спеціальності 8.05040105 – «Спеціальна металургія». Ч. І: Розрахунки в MS Excel
 
Subject прості розрахунки MS Excel
рішення системи лінійних рівнянь
інтерполяція
апроксимація
побудова багатофакторних математичних моделей MS Excel
рішення диференційних рівнянь
статистичні розрахунки MS Excel
фінансові розрахунки MS Excel
 
Description Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Publisher Київ
НТУУ «КПІ»
 
Date 2013-10-30T09:48:37Z
2013-10-30T09:48:37Z
2012
 
Type Metodical Matherial
 
Format 85 с.
 
Identifier Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Застосування ПЕОМ в наукових та інженерних розрахунках» для студентів спеціальності 8.05040105 – «Спеціальна металургія». Ч. І: Розрахунки в MS Excel [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,99 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 85 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5059
 
Language uk