Запис Детальніше

Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний підхід

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний підхід
Crisis governance in the context of overcoming poverty: a sociological approach
Антикризисное государственное управление в контексте преодоления проблемы бедности: социологический подход
 
Creator Мельниченко, А. А.
Melnichenko, A. A.
Мельниченко, А. А.
Мельниченко, С. В.
Melnichenko, S.V.
Мельниченко, С. В.
Бондаренко, А. I.
Bondarenko, A.
Бондаренко А., А.
 
Subject криза
антикризове державне управління
бідність
316
 
Publisher Київ
Політехніка
 
Date 2013-10-30T10:53:09Z
2013-10-30T10:53:09Z
2010
 
Type Article
 
Format С. 67-74
 
Identifier Мельниченко А. А. Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний підхід / Мельниченко А. А., Мельниченко С. В., Бондаренко А. // Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2010. – № 4(8). – С. 67–74. – Бібліогр.: 23 назви.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5063
 
Source Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць
 
Language uk