Запис Детальніше

Аналіз джерел струму на операційних підсилювачах, згідно вимог їх прецизійності в широкій смузі робочих частот для задач електроімпедансної томографії

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз джерел струму на операційних підсилювачах, згідно вимог їх прецизійності в широкій смузі робочих частот для задач електроімпедансної томографії
Analysis of current sources on the operational amplifiers according to their precision requirements in a wide frequency range for Electrical Impedance Tomography problems
Анализ источников тока на операционных усилителях, согласно требований их прецизионности в широкой полосе частот для задач электроимпедансной томографии
 
Creator Рибін, О.І.
Мовчанюк, А.В.
Гайдаєнко, Є.В.
Rybin, A.I.
Movchanuk, A.V.
Gaidaenko, E.V.
Рыбин, А.И.
Мовчанюк, А.В.
Гайдаенко, Е.В.
 
Subject електрична імпедансна томографія
джерело струму
операційний підсилювач
транскондуктивний підсилювач
прецизійність
широка смуга частот
Electrical Impedance Tomography
current source
operational amplifiers
transconductance amplifier
precision
wide frequency band
электрическая импедансная томография
источник тока
операционный усилитель
транскондуктивный усилитель
прецизионность
широкая полоса частот
621.372.061
 
Publisher Київ
НТУУ "КПІ"
 
Date 2014-03-28T13:03:36Z
2014-03-28T13:03:36Z
2013
 
Type Article
 
Format С. 24-32
 
Identifier Рибін О.І. Аналіз джерел струму на операційних підсилювачах, згідно вимог їх прецизійності в широкій смузі робочих частот для задач електроімпедансної томографії / Рибін О.І., Мовчанюк А.В., Гайдаєнко Є.В. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратуробудування : збірник наукових праць. – 2013. – № 54. – С. 24–32.- Бібліогр.: 12 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7107
 
Source Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратуробудування: збірник наукових праць
 
Language uk