Запис Детальніше

Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних дійсній двовимірній проблемі моментів

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних дійсній двовимірній проблемі моментів
Inverse Spectral Problem for a Block Matrix of Jacobi Type Corresponds to the Real Two Dimensional Moment Problem
Обратная спектральная задача для блочных матриц типа Якоби, соответствующих действительной двумерной проблеме моментов
 
Creator Козак, В. І.
Kozak, V. I.
Козак, В. И.
 
Subject 517.9
 
Publisher Київ
НТУУ "КПІ"
 
Date 2014-04-17T10:14:37Z
2014-04-17T10:14:37Z
2013
 
Type Article
 
Format C. 73-76
 
Identifier Козак В. І. Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних дійсній двовимірній проблемі моментів / В. І. Козак // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2013. – № 4(90). – С. 73–76. – Бібліогр.: 7 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7287
 
Source Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал
 
Language uk