Запис Детальніше

Характеристики вологого повітря

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Характеристики вологого повітря
 
Subject вологе повітря
лабораторні роботи
 
Description Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Publisher Київ
НТУУ «КПІ»
 
Date 2014-05-31T12:17:26Z
2014-05-31T12:17:26Z
2014
 
Type Metodical Matherial
 
Format 32 с.
 
Identifier Характеристики вологого повітря [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання лабораторної роботи з дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Ленькин, М. М. Шовкалюк, К. Р. Гречкосій. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,68 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 32 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7711
 
Language uk