Запис Детальніше

Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Харківської області

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Харківської області
 
Creator Клименко, В.Г.
Klimenko, V.G.
 
Subject водні ресурси
регіональний фактор розвитку
раціональне водокористування
водные ресурсы
региональный фактор развития
рациональное природопользование
water resources
regional factor of development
rational wildlife management
 
Description Комплексне оцінювання і детальна характеристика водно-ресурсного потенціалу Харківської області з
метою раціонального водокористування і водоспоживання в регіоні. Complex assessment and detailed characteristics of water and resource potential of Kharkov region with the
aim of rational water use and water consumption in the region.
 
Date 2013-08-05T09:50:08Z
2013-08-05T09:50:08Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Клименко В.Г. Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Харківської області / .Г. Клименко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 127–130.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8895
 
Language uk
 
Publisher Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна