Запис Детальніше

Особливості формування поселенської структури Харківського регіону

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості формування поселенської структури Харківського регіону
 
Creator Нємець, Л.М.
Сегіда, К.Ю.
Решетов, І.К.
Nemets, L.M.
Segida, K.Y.
Reshetov, I.K.
 
Subject система розселення
поселенська структура
особливості поселенського потенціалу
фактори формування системи поселень
system of settling apart
settler structure
features of settler potential
factors of forming of the system of settlements
 
Description Проведено ретроспективний аналіз процесу заселення Харківського регіону. Визначено особливості формування поселенської структури регіону. Виявлено та обґрунтовано основні фактори заселення території області та їх територіальну диференціацію.
The retrospective analysis of the process of settling of the Kharkov region is conducted. The features
of forming of the settler structure of the region is defined. Basic factors of settling of the territory of region and
their territorial differentiation are considered.
 
Date 2013-08-05T11:04:39Z
2013-08-05T11:04:39Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Нємець Л.М. Особливості формування поселенської структури Харківського регіону / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, І.К. Решетов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 190–194.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8900
 
Language uk
 
Publisher Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна