Запис Детальніше

Соціальний туризм: сутність, переваги та перспективи розвитку

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Соціальний туризм: сутність, переваги та перспективи розвитку
 
Creator Скриль, І.А.
 
Subject соціальний туризм
феномен культури
інститут гостинності
туристичні послуги
рекреація
регіональний розвиток
social tourism
a phenomenon of culture
institute of hospitality
tourist services
recreation
regional development
 
Description Статтю присвячено вивченню соціального напряму туристської діяльності в Україні. Зроблено аналіз
переваг та перспектив даного виду туризму в Україні та Харківській області, обґрунтовано необхідність його
географічного дослідження. Article is devoted to studying of a social direction of tourist activity in Ukraine. The analysis of advantages and
prospects of the given kind of tourism in Ukraine and the Kharkov area is made, necessity of its geographical research
is proved.
 
Date 2013-08-05T12:32:58Z
2013-08-05T12:32:58Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Скриль І.А. Соціальний туризм: сутність, переваги та перспективи розвитку / І.А. Скриль // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 194–197.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8905
 
Language uk
 
Publisher Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна