Запис Детальніше

Геологічні умови комплексування і сепарації рідкіснометалевого, рідкісноземельного та благородного зруденіння в Приазовському блоці Українського щита

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Геологічні умови комплексування і сепарації рідкіснометалевого, рідкісноземельного та благородного зруденіння в Приазовському блоці Українського щита
 
Creator Андрєєв, В.В.
Чуєнко, О.В.
Andreev, V.V.
Chuenko, A.V.
 
Subject complex deposits
ore
complexing
separation
rare metals
rare earths
noble mineralization
комплексні родовища
рудо прояви
комплексування
сепарація
рідкісні метали
рідкісні землі
благородна мінералізація
 
Description Найбільш перспективні корінні комплексні рідкіснометалеві, рідкісноземельні родовища і рудопрояви
Приазовського геоблоку УЩ мають унікальну комплексність зруденіння: Zr-Hf, Nb, ta, TR, Y, Ce, La, Th та інші –
вони пов’язані з проникненням перегрітих мантійних плюмів (діапірів) в проміжок часу 1,9-1,6 млрд. років тому. Родовища золота (Au-Ag, Cu, Zn, Pb, W, Mo-Re, Bi, Te) локалізовані в тектонічних зонах геоблоку. The most promising indigenous complex rare-metal, rare earth deposits and ore Priazovsky geoblock Ukrainian
shield have the unique complexity of the mineralization: Zr-Hf, Nb, Ta, TR, Y, Ce, La, Th and others - they are linked
to the penetration of superheated mantle plumes (diapirs) in the interval time 1,9-1,6 billion years ago. Deposits of gold
(Au-Ag, Cu, Zn, Pb, W, Mo-Re, Bi, Te) localized in the tectonic zones geoblock.
 
Date 2013-08-06T10:49:54Z
2013-08-06T10:49:54Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Андрєєв В.В. Геологічні умови комплексування і сепарації рідкіснометалевого, рідкісноземельного та благородного зруденіння в Приазовському блоці Українського щита / В.В. Андрєєв, О.В. Чуєнко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 864. Сер.: Геологія–географія-екологія. – Вип. 30. – С. 22–27.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8911
 
Language uk
 
Publisher Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна