Запис Детальніше

Надійність сільськогосподарської техніки

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Надійність сільськогосподарської техніки
 
Creator Марченко, Дмитро Дмитрович
Марченко, Дмитрий Дмитриевич
Marchenko, Dmitriy
 
Subject сільськогосподарська техніка
півищення ефективності
надійність
продуктивність
 
Description Проблема підвищення ефективності використання МТП обумовлена низькою
рентабельністю більшості підприємств АПК країни, відсутністю методичних і
програмних засобів, що дозволяють оперативно обґрунтовувати і проектувати
раціональну організацію використання агрегатів вітчизняної та зарубіжної
сільськогосподарської техніки з урахуванням різноманіття умов і варіантів
функціонування підприємств
Надійність сільськогосподарської техніки [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / уклад. Д. Д. Марченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 67 с.
 
Date 2018-03-06T12:40:59Z
2018-03-06T12:40:59Z
2015
 
Type Book
 
Identifier http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2797
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет