Запис Детальніше

Варіабельність ДНК-поліморфізму структурних генів гормону росту та лептину у корів різних типів формування організм

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Варіабельність ДНК-поліморфізму структурних генів гормону росту та лептину у корів різних типів формування організм
Вариабельность ДНК-полиморфизму структурных генов гормона роста и лептина у коров разных типов формирования организма
Comparative analysis of DNA-polymorphism of the structural genes of growth hormone and leptin in cows different types of forming organism
 
Creator Каратєєва, Олена Іванівна
Каратеева, Елена Ивановна
Karateeva, Helena
Городна, Олександра Володимирівна
Городная, Александра Владимировна
Gorodnaya, Aleksandra
 
Subject інтенсивність формування організму
поліморфізм
локус
лептин
соматотропін
интенсивность формирования организма
полиморфизм
соматотропин
intensity of the formation of the body
polymorphism
locus
leptin
growth hormone
 
Description Городна О.В. Варіабельність ДНК-поліморфізму структурних генів гормону росту та лептину у корів різних типів формування організму / О.В. Городна, О.І. Каратєєва // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2012.– Вип. 8 (98) – С. 23-26.
Вивчено порівняльний аналіз ДНК-поліморфізму структурних генів LEP і GH та їх вплив на ознаки молочної продуктивності залежно від інтенсивності формування організму тварини. Встановлено можливість застосування генетичних маркерів в селекції корів різних порід молочного напряму продуктивності.
Вариабельность ДНК-полиморфизму структурных генов гормона роста и лептина у коров разных типов формирования организма
Comparative analysis of DNA-polymorphism of the structural genes of growth hormone and leptin in cows different types of forming organism
 
Date 2018-03-07T08:38:37Z
2018-03-07T08:38:37Z
2012
 
Type Article
 
Identifier http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2813
 
Language other
 
Format application/pdf