Запис Детальніше

Порівняльний аналіз молочної продуктивності худоби за різних типів формування їх організму

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Порівняльний аналіз молочної продуктивності худоби за різних типів формування їх організму
Сравнительный анализ молочной продуктивности скота при разных типах формирования их организма
Comparative analysis of dairy cattle productivity in different types of forming organism
 
Creator Каратєєва, Олена Іванівна
Каратеева, Елена Ивановна
Karateeva, Helena
 
Contributor Гиль, Михайло Іванович, науковий керівник
Гиль, Михаил Иванович, научный руководитель
Gill, Mikhail, scientific director
 
Subject ранній постнатальний онтогенез
порода
інтенсивність формування організму
молочна продуктивність корів
ранний постнатальный онтогенез
порода
интенсивность формирования организма
молочная продуктивность
early postnatal ontogenesis
breed
intensity of formation of the body
milk production of cows
 
Description Каратєєва О. І. Порівняльний аналіз молочної продуктивності худоби за різних типів формування їх організму / О. І. Каратєєва // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – 2011. – Вип. 9 (49). – С. 119-125.
На основі проведених досліджень нами було вивчено зв'язок молочної продуктивності тварин з показниками швидкості росту в ранньому постнатальному онтогенезі, відносну швидкість росту за суміжні вікові періоди та інтенсивність формування організму за даними цих показників.
На основании проведенных исследований нами было изучено взаимосвязь молочной продуктивности животных с показателями скорости роста в раннем постнатальном онтогенезе, относительную скорость роста за смежные возрастные периоды и интенсивность формирования организма исходя из данных этих показателей.
Based on our research, we studied the relationship with milk productivity indicators the rate of growth in early postnatal ontogenesis, the relative growth rate for the adjacent age periods and the intensity of formation of the body on the basis of dannyah these indicators.
 
Date 2018-03-07T08:56:30Z
2018-03-07T08:56:30Z
2011
 
Type Article
 
Identifier http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2818
 
Language other
 
Format application/pdf