Запис Детальніше

Особливості відтворювальної здатності корів молочного напряму продуктивності Миколаївської області

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості відтворювальної здатності корів молочного напряму продуктивності Миколаївської області
Особенности воспроизводственных способностей коров молочного направления продуктивности Николаевской области
Features of reproductive abilities of cows of dairy direction of productivity of Mykolaiv region
 
Creator Каратєєва, Олена Іванівна
Каратеева, Елена Ивановна
Karateeva, Olena
 
Subject сервіс-період
міжотельний період
відтворювальна здатність
сухостійний період
співвідносна мінливість
сервис-период
период между отёлами
воспроизводительная способность
сухостойный период
соотносительная изменчивость
service period
period between the calves
reproductive capacity
dry period
relative variability
 
Description Каратєєва О. І. Особливості відтворювальної здатності корів молочного напряму продуктивності Миколаївської області / О. І. Каратєєва // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – 2012. – Вип. 3(61). – С. 100-103.
На основі проведених досліджень нами було вивчено стан відтворювальної функції корів трьох українських порід та її співвідносну мінливість з показниками молочної продуктивності в умовах господарств Миколаївської області.
На основе проведенных исследований нами было узучено состояние воспроизводительной функции коров трёх пород молочного направления продуктивности и её соотносительную изменчивость с показателями молочной продуктивности за надоем в условиях двух ведущих хозяйств Николаевской области.
On the basis of the conducted studies, we learned the state of reproductive function of cows of three breeds of dairy direction of productivity and its relative variability with the milk productivity indicators for milking in the conditions of the two leading farms of the Mykolayiv region.
 
Date 2018-03-07T09:08:54Z
2018-03-07T09:08:54Z
2012
 
Type Article
 
Identifier http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2820
 
Language other
 
Format application/pdf