Запис Детальніше

Вплив генотипу та віку на відтворювальні якості свиноматок великої білої породи

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив генотипу та віку на відтворювальні якості свиноматок великої білої породи
Влияние генотипа и возраста на воспроизводительные качества свиноматок крупной белой породы
The influence of the genotype and age on the peculiarities of the large white females reproduction traits
 
Creator Баркарь, Євген Володимирович
Баркарь, Евгений Владимирович
Barkar, Evgen
Крамаренко, Сергій Сергійович
Крамаренко, Сергей Сергеевич
Kramarenko, Sergej
Шпорталюк, Галина Григорівна
Шпорталюк, Галина Григорьевна
Shportaliuk, Halyna
 
Subject Свиноматки
велика біла порода
відтворювальні якості
генотип
крупная белая порода
воспроизводственные качества
генотип
Sows
large white breed
reproductive qualities
genotype
 
Description Досліджено мінливість відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи залежно від їх лінійної належності та віку в опоросах. Встановлено, що свиноматки ліній Йола та Паасу відрізняються вищими показниками відтворювальних якостей, особливо щодо живої маси поросят при відлученні.
Исследована изменчивость воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы в зависимости от линейной принадлежности и их возраста в опоросах. Установлено, что свиноматки линий Йола и Паасу отличаются высшими показателями воспроизводительных качеств, особенно в отношении живой массы поросят при отъёме.
The reproductive traits variation affected on the line structure and age of the Large White females was investigated. It is shown, that females of the Yola and Paasu lines were characterised more high values of the reproductive traits, namely for the mass piglets of 2-month age.
 
Date 2018-03-07T10:54:02Z
2018-03-07T10:54:02Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Крамаренко С. С. Вплив генотипу та віку на відтворювальні якості свиноматок великої білої породи / С. С. Крамаренко, Є. В. Баркарь, Г. Г. Шпорталюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – Вип. 1. – С. 171-176.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2828
 
Language other
 
Format application/pdf