Запис Детальніше

Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі як фактор формування економіки знань

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі як фактор формування економіки знань
Развитие инновационного предпринимательства как фактор формирования экономики знаний
Development of innovative entrepreneurship in the agrarian sector as a factor for the formation of knowledge economy
 
Creator Золотих, Ірина Борисівна
Золотых, Ирина Борисовна
Zolotykh, Irina
 
Subject економіка знань
аграрний сектор
інноваційне підприємництво
інновація
наука
виробництво
экономика знаний
аграрный сектор
инновационное предпринимательство
инновации
производство
knowledge economy
agrarian sector
innovation entrepreneurship
innovation
science
production
 
Description У статті розглянуто поняття та особливості інноваційної системи аграрного сектора. Проаналізовано взаємозв’язок концепції інноваційної системи із сучасними змінами, що відбуваються у світовій економіці і впливають на розвиток аграрного сектора. З’ясовано її значення щодо перспективного розвитку аграрного сектора на підставі формування економіки знань.
В статье рассмотрено понятие и особенности инновационной системы аграрного сектора. Проанализирована взаимосвязь концепции инновационной системы с современными изменениями, происходящими в мировой экономике и влияют на развитие аграрного сектора. Выяснено ее значение для перспективного развития аграрного сектора на основании формирования экономики знаний.
The article deals with the concept and features of the innovation system of the agrarian sector. The relationship of the concept of the innovation system with modern changes taking place in the world economy and influencing the development of the agrarian sector is analyzed. It has been clarified its importance regarding the long-term development of the agrarian sector on the basis of knowledge economy formation.
 
Date 2018-05-30T12:12:37Z
2018-05-30T12:12:37Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Золотих І. Б. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі як фактор формування економіки знань / І. Б. Золотих // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 14. – С. 28-33.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3839
 
Language other
 
Format application/pdf