Запис Детальніше

Дослідження процесу управління диверсифікацією діяльності підприємства, на прикладі ПАП "Нива"

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження процесу управління диверсифікацією діяльності підприємства, на прикладі ПАП "Нива"
Theme "Investagan of management Diversification, for example PAP "Niva"
 
Creator Смачило, Тамара Іванівна
Smachylo, Tamara
 
Subject 8.03060101
менеджмент організацій і адміністрування
338
 
Description Розроблено проектні рішення щодо обґрунтування доцільності виробництва паливних брикетів, здійснення диверсифікації діяльності ПАП "Нива" шляхом придбання у лізинг сільськогосподарської техніки, доцільності вирощування та реалізації пророслих зерен злакових культур.
Design solutions for rationale for production of fuel pellets, implementation of diversification PAP "Field" by purchasing leasing agricultural machinery and feasibility of cultivation and sale of sprouted grain cereals.
 
Date 2014-12-16T09:13:29Z
2014-12-16T09:13:29Z
2014-12-16T09:13:29Z
 
Type Other
 
Identifier http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5282
 
Language uk
 
Coverage Тернопіль
 
Publisher Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя