Запис Детальніше

Дослідження системи управління виробничими ресурсами підприємства, на прикладі ПП "Ізяславмолпродукт"

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження системи управління виробничими ресурсами підприємства, на прикладі ПП "Ізяславмолпродукт"
Investigation of the system of precious resources company, for example of PE "Szyaslavmolprodukt"
 
Creator Соляр, Роман
Soliar, Roman
 
Subject 8.03060101
менеджмент організацій і адміністрування
виробничі ресурси
production management
ефективність використання основних та оборотних фондів
efficiency of fixed and working capital
капітал
capital
продуктивність праці
profitability
338
 
Description Здійснено економічне обгрунтування пропонованих заходів із зменшення енергозатрат підприємства шляхом заміни котла. Запропоновано напрями диверсифікації виробництва шляхомвведення випуску молочно-рослиних напівфабрикатів.
 
Date 2014-12-16T09:15:20Z
2014-12-16T09:15:20Z
2014-12-25
 
Type Other
 
Identifier Соляр Р.М. Назва : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування“/ Р.М. Соляр; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5283
 
Language uk
 
Coverage Тернопіль
 
Publisher Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя