Запис Детальніше

Використання процесів ультрафільтрації в технологіях молочних продуктів

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання процесів ультрафільтрації в технологіях молочних продуктів
Use ultrafiltration process in technologies of dairy products
 
Creator Даниленко, В. О.
Danilenko, V. O.
 
Contributor Харківський державний університет харчування та торгівлі
Kharkov State University of Food Technology and Trade
 
Subject процес
ультрафільтрація
молоко
process
ultrafiltration
milk
542.816
 
Date 2016-05-29T03:40:38Z
2016-05-29T03:40:38Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Даниленко В. О. Використання процесів ультрафільтрації в технологіях молочних продуктів / Даниленко В. О. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 206-207. — (Секція: Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16664
Danilenko V. O. (2016) Vykorystannia protsesiv ultrafiltratsii v tekhnolohiiakh molochnykh produktiv [Use ultrafiltration process in technologies of dairy products]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 206-207 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 206-207
2
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU