Запис Детальніше

Формування біоплівки E.coli на поверхні нержавіючої сталі AISI 321 з різною шорсткістю

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування біоплівки E.coli на поверхні нержавіючої сталі AISI 321 з різною шорсткістю
E.coli biofilm formation on the stainless steel AISI 321 surface with different roughness
 
Creator Кравченюк, Х. Ю.
Kravchenyuk, K. U.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
 
Subject нержавіюча сталь
шорсткість
Escherichia coli
stainless steel
roughness
Escherichia coli
637.1.075.579.66
 
Date 2016-05-29T03:40:46Z
2016-05-29T03:40:46Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Кравченюк Х. Ю. Формування біоплівки E.coli на поверхні нержавіючої сталі AISI 321 з різною шорсткістю / Кравченюк Х. Ю. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 208. — (Секція: Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16665
Kravchenyuk K. U. (2016) Formuvannia bioplivky E.coli na poverkhni nerzhaviiuchoi stali AISI 321 z riznoiu shorstkistiu [E.coli biofilm formation on the stainless steel AISI 321 surface with different roughness]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 208 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 208
1
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU