Запис Детальніше

Підвищення засвоюваності білків шляхом кореляції компонентного складу страви

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підвищення засвоюваності білків шляхом кореляції компонентного складу страви
Improving the digestibility of proteins by correlating the component composition of struy
 
Creator Федоренко, К.
Fedorenko, K.
 
Contributor Одеська національна академія харчових технологій
Odessa National Academy of Food Technologies
 
Subject білки
вітаміни
їжа
proteins
vitamins
food
621.326
 
Date 2016-05-29T03:41:14Z
2016-05-29T03:41:14Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Федоренко К. Підвищення засвоюваності білків шляхом кореляції компонентного складу страви / Федоренко К. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 212-213. — (Секція: Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16668
Fedorenko K. (2016) Pidvyshchennia zasvoiuvanosti bilkiv shliakhom koreliatsii komponentnoho skladu stravy [Improving the digestibility of proteins by correlating the component composition of struy]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 212-213 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 212-213
2
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU