Запис Детальніше

Капуста червонокачанна – цінна сировина в технології консервування

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Капуста червонокачанна – цінна сировина в технології консервування
Cabbage of red - a valuable raw material in technology of preserving
 
Creator Хамуляк, Т.
Khamuliak, T.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
 
Subject капуста
корисні властивості
cabbage
useful properties
664.859
 
Date 2016-05-29T03:41:23Z
2016-05-29T03:41:23Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Хамуляк Т. Капуста червонокачанна – цінна сировина в технології консервування / Хамуляк Т. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 214. — (Секція: Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16669
Khamuliak T. (2016) Kapusta chervonokachanna – tsinna syrovyna v tekhnolohii konservuvannia [Cabbage of red - a valuable raw material in technology of preserving]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 214 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 214
1
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU