Запис Детальніше

Теплотехнічний розрахунок будівельних конструкцій

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теплотехнічний розрахунок будівельних конструкцій
Thermotechnical calculation of building constructions
 
Creator Размахова, А.
Razmahova, A.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
 
Subject теплотехнічний розрахунок
теплопровідність
будівельні конструкції
thermotechnical calculation
thermal conductivity
building constructions
725-4
 
Date 2016-05-29T03:41:50Z
2016-05-29T03:41:50Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Размахова А. Теплотехнічний розрахунок будівельних конструкцій / Размахова А. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 217. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16672
Razmahova A. (2016) Teplotekhnichnyi rozrakhunok budivelnykh konstruktsii [Thermotechnical calculation of building constructions]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 217 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 217
1
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU