Запис Детальніше

Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей будівель

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей будівель
The study permeability of joints exterior building panels
 
Creator Марчук, В.
Marchuk, V.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
 
Subject гідроізоляція
різновидності гідроізоляційних матеріалів
waterproofing
varieties of waterproofing materials
699.822
 
Date 2016-05-29T03:42:18Z
2016-05-29T03:42:18Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Марчук В. Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей будівель / Марчук В. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 220. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16675
Marchuk V. (2016) Doslidzhennia vodopronyknosti stykiv zovnishnikh panelei budivel [The study permeability of joints exterior building panels]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 220 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 220
1
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU