Запис Детальніше

Дослідження міцності залізобетонних елементів підсилених композитами

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження міцності залізобетонних елементів підсилених композитами
The study of strength of reinforced concrete element reinforced composites
 
Creator Семеген, М.
Semegen, M.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
 
Subject підсилення
композитні матеріали
strengthening
composite materials
624.012.25
 
Date 2016-05-29T03:42:38Z
2016-05-29T03:42:38Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Семеген М. Дослідження міцності залізобетонних елементів підсилених композитами / Семеген М. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 222. — (Секція: Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16677
Semegen M. (2016) Doslidzhennia mitsnosti zalizobetonnykh elementiv pidsylenykh kompozytamy [The study of strength of reinforced concrete element reinforced composites]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 222 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 222
1
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU