Запис Детальніше

Стан та тенденції розвитку комп’ютерних рентгенографічних систем

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Стан та тенденції розвитку комп’ютерних рентгенографічних систем
Condition and trends of computer radiographic systems
 
Creator Ковальчук, О. О.
Kovalchuk, O.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
 
Subject рентгенографія
цифрові зображення
якість зображення
radiography
digital images
image quality
616.073.759
 
Date 2016-05-29T03:42:56Z
2016-05-29T03:42:56Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Ковальчук О. О. Стан та тенденції розвитку комп’ютерних рентгенографічних систем / Ковальчук О. О. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 225-226. — (Секція: Радіоелектронні біотехнічні системи).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16679
Kovalchuk O. (2016) Stan ta tendentsii rozvytku kompiuternykh renthenohrafichnykh system [Condition and trends of computer radiographic systems]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 225-226 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 225-226
2
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU