Запис Детальніше

Музикотерапія та пульсовий сигнал в задачах відновлення психоемоційного стану людини

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Музикотерапія та пульсовий сигнал в задачах відновлення психоемоційного стану людини
Music therapy and pulse signal in the task of restoring emotional state of human
 
Creator Поврозник, Н. І.
Povroznyk, N.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
 
Subject психоемоційний стан людини
музикотерапія
пульсовий сигнал
psycho-emotional state of human
music therapy
pulse signal
534.292
159.9
612.1
 
Date 2016-05-29T03:43:05Z
2016-05-29T03:43:05Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Поврозник Н. І. Музикотерапія та пульсовий сигнал в задачах відновлення психоемоційного стану людини / Поврозник Н. І. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 227-228. — (Секція: Радіоелектронні біотехнічні системи).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16680
Povroznyk N. (2016) Muzykoterapiia ta pulsovyi syhnal v zadachakh vidnovlennia psykhoemotsiinoho stanu liudyny [Music therapy and pulse signal in the task of restoring emotional state of human]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 227-228 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
1. Музыкатерапия // Психотерапевтическая энциклопедия; Под. ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: «Питер», 2000. – С.392 – 394. 2. Блаво Р. Музыка и здоровье / Блаво Р. – СПБ:Диля, 2002. – 288 с.
1. Muzykaterapiia, Psikhoterapevticheskaia entsiklopediia; Pod. red. B.D. Karvasarskoho, SPb: "Piter", 2000, P.392 – 394. 2. Blavo R. Muzyka i zdorove, Blavo R, SPB:Dilia, 2002, 288 p.
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 227-228
2
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU