Запис Детальніше

Застосування технології TDM в області медичного приладобудування

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Застосування технології TDM в області медичного приладобудування
The using of TDM technology in medical instrument engineering
 
Creator Пляшовський, В.
Plyashovsky, V.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
 
Subject TDM
мультиплексор
біосигнал
TDM
multiplexer
biosignal
61
62-523.8
 
Date 2016-05-29T03:43:24Z
2016-05-29T03:43:24Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Пляшовський В. Застосування технології TDM в області медичного приладобудування / Пляшовський В. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 230. — (Секція: Радіоелектронні біотехнічні системи).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16682
Plyashovsky V. (2016) Zastosuvannia tekhnolohii TDM v oblasti medychnoho pryladobuduvannia [The using of TDM technology in medical instrument engineering]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 230 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 230
1
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU