Запис Детальніше

Видавничі сторінки

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Видавничі сторінки
 
Date 2016-05-29T03:43:51Z
2016-05-29T03:43:51Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Видавничі сторінки // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 247-248.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16685
Vydavnychi storinky. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 247-248 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 247-248
2
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU