Запис Детальніше

Оптимізація параметрів електронного пускорегулюючого апарата для натрієвих ламп високого тиску

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оптимізація параметрів електронного пускорегулюючого апарата для натрієвих ламп високого тиску
 
Creator Лупенко, А.
 
Contributor Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Subject 621.327.534
 
Description Проаналізовано однокаскадний високочастотний електронний
пускорегулюючий апарат, який складається з двох почергово працюючих
підвищувальних перетворювачів постійної напруги в режимі переривчастих струмів
та мостового інвертора з послідовним резонансним контуром. Оптимізовано
робочу частоту апарата для підтримання потужності лампи в області допустимих
значень у процесі її старіння. Встановлено умову мінімізації реактивної потужності
вихідного каскаду апарата.
The high-frequency single-stage electronic ballast is analyzed. The ballast consist
of the integration of two interleaving boost converters in discontinuous conduction mode
and full-bridge series resonant inverter. The ballast operating frequency is optimized for
lamp power maintaining in permitted bound area during its aging. The condition of
ballast output stage reactive voltamperes minimum is established.
 
Date 2016-06-02T14:03:14Z
2016-06-02T14:03:14Z
2005-05-24
2005-05-24
 
Type Article
 
Identifier Лупенко А. Оптимізація параметрів електронного пускорегулюючого апарата для натрієвих ламп високого тиску / А. Лупенко // Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 24-27 травня 2005 року — Т. : ТДТУ, 2005 — С. 101-109.
966-305-028-4
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16743
Lupenko A. (2005) Optymizatsiia parametriv elektronnoho puskorehuliuiuchoho aparata dlia natriievykh lamp vysokoho tysku. Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects" (Tern., 24-27 May 2005), pp. 101-109 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”
Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects"
1. C.Branas, F.I.Azcondo, S.Bracho. Contributions to the Design and Control of LCsCp Resonant Inverters to Drive High-Power HPS Lamps.// IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 47, No. 4, 2000, pp.796¸808.
2. W. Kaiser. Hibrid Electronic Ballast Operating the HPS Lamp at Constant Power. // IEEE Transactions on Industry Applications Vol.34, No.2, 1998, pp.319-324.
3. А.М. Лупенко. Електронний пускорегулюючий апарат. Деклараційний патент України на корисну модель. №7819. Опубл. бюл. №7 від 15.07.2005.
4. C.K.Tse. Circuit theory of power factor correction in switching converters. // International Journal of Circuit theory and Application. Vol.31,No.2, 2003, pp.157¸198.
1. C.Branas, F.I.Azcondo, S.Bracho. Contributions to the Design and Control of LCsCp Resonant Inverters to Drive High-Power HPS Lamps.// IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 47, No. 4, 2000, pp.796¸808.
2. W. Kaiser. Hibrid Electronic Ballast Operating the HPS Lamp at Constant Power., IEEE Transactions on Industry Applications Vol.34, No.2, 1998, pp.319-324.
3. A.M. Lupenko. Elektronnyi puskorehuliuiuchyi aparat. Deklaratsiinyi patent Ukrainy na korysnu model. No 7819. Publ. Bull. No 7 vid 15.07.2005.
4. C.K.Tse. Circuit theory of power factor correction in switching converters., International Journal of Circuit theory and Application. Vol.31,No.2, 2003, pp.157¸198.
 
Rights © Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 2005
 
Format 101-109
9
 
Coverage 24-27 травня 2005 року
24-27 May 2005
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТДТУ
TSTU