Запис Детальніше

Інноваційний розвиток підприємств світлотехніки в умовах нестабільної економіки

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційний розвиток підприємств світлотехніки в умовах нестабільної економіки
 
Creator Прокопів, О.
 
Contributor Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Subject 658.5
 
Description В статті розглянуто необхідність використання стратегічної моделі
інноваційної політики України. Представлено інноваційний розвиток економіки і
методологію розробки інноваційної моделі на основі комплексних науково-
інноваційних цільових програм, які розробляються на базі пріоритетних напрямів
розвитку держави.
The article examines the necessity of the use of strategic model of innovative
policy of Ukraine. Innovative development of economy and methodology of development of
innovative model on the basis of the complex scientific-innovative having a special purpose
programs which are developed on the base of priority directions of development of the state
is offered.
 
Date 2016-06-02T14:04:09Z
2016-06-02T14:04:09Z
2005-05-24
2005-05-24
 
Type Article
 
Identifier Прокопів О. Інноваційний розвиток підприємств світлотехніки в умовах нестабільної економіки / О. Прокопів // Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 24-27 травня 2005 року — Т. : ТДТУ, 2005 — С. 163-167.
966-305-028-4
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16750
Prokopiv O. (2005) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv svitlotekhniky v umovakh nestabilnoi ekonomiky. Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects" (Tern., 24-27 May 2005), pp. 163-167 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”
Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects"
 
Rights © Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 2005
 
Format 163-167
5
 
Coverage 24-27 травня 2005 року
24-27 May 2005
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТДТУ
TSTU