Запис Детальніше

Збірник праць. Т.9: Сучасні проблеми техніки і технології / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Збірник праць. Т.9: Сучасні проблеми техніки і технології / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка
 
Creator Рокіцький, Олександр
Збожна, Ольга
Підгурський, Микола
Внук, Майкл
Ясній, Петро
Пиндус, Юрій
Галущак, Олег
Гладьо, Сергій
Скочиляс, Віктор
Семенець, Олександр
Михайлишин, Михайло
Ясній, Олег
Бревус, Віталій
Ясній, Володимир
Дзюра, Володимир
Романовський, Роман
Матвійчук, Анатолій
Стухляк, Петро
Карташов, Віталій
Лазарюк, Валерій
Нікіфоров, Юрій
Нищенко, Михайло
Ковалюк, Богдан
Петрик, Михайло
Фрессар, Жак
Михалик, Дмитро
Баран, Ігор
Крамар, Олександр
Скоренький, Юрі
Довгоп’ятий, Юрій
Ткачук, Роман
Робулова, Божена
Кузь, Василь
Оробчук, Богдан
Лісняк, Віктор
Паламар, Михайло
Осов’як, Ігор
 
Subject техніка
технології
Наукове товариство ім. Т. Шевченка
Інженерно-технічна комісія
72
 
Description Збірник праць. Т.9: Сучасні проблеми техніки і технології / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка / відп. ред.: М. Андрейчин, ред. тому: П. Ясній. – Тернопіль : Астон, 2014. – 215с. – (ТО НТШ).

Відповідальний редактор серії — заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАМН України, дійсний член НТШ, доктор медичних наук, професор Михайло Андрейчин

Редактор тому — заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член НТШ, доктор технічних наук, професор Петро Ясній

Редакційна колегія:
доктор технічних наук, професор Володимир Андрійчук; заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член НТШ, доктор економічних наук, професор Богдан Андрушків; кандидат технічних наук, доцент Володимир Дзюра;доктор технічних наук, професор Богдан Гевко; доктор технічних наук, професор Петро Євтух; доктор технічних наук, професор Михайло Пилипець; заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Тимофій Рибак; доктор технічних наук, професор Роман Рогатинський; кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрій Скоренький (відповідальний секретар)

Рецензенти:
член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Олександр АНДРЕЙКІВ;
доктор технічних наук, професор Ігор Луців

Затверджено до друку вченою радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол № 9 від 21.10.2014 р.).

На палітурці – автопортрет Тараса Шевченка, створений поетом у 1857 році.
У працях, що увійшли до збірника, розглянуто проблеми в галузі механіки й математичного моделювання, фізики, електротехніки й світлотехніки, конструювання обладнання, технології машинобудування й транспортування. Загалом, збірник складається з чотирьох розділів: історія науки; машинобудування та механіка; матеріалознавство; фізико-математичне моделювання в техніці та технології.
 
Date 2014-11-22T14:57:53Z
2014-11-22T14:57:53Z
2014-11-22T14:57:53Z
 
Type Book
 
Identifier Збірник праць. Т.9: Сучасні проблеми техніки і технології / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка / відп. ред.: М. Андрейчин, ред. тому: П. Ясній. – Тернопіль : Астон, 2014. – 215с. – (ТО НТШ).
978-966-308-572-2
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5091
 
Language uk