Запис Детальніше

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» з розділу «Елементи лінійної алгебри»

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» з розділу «Елементи лінійної алгебри»
Methodical instructions for self study of students of all forms of studies with the «Elements of Linear Algebra» of Higher Mathematics course
 
Creator Ясній, Олег Петрович
Yasniy, O.P.
Блащак, Наталія Іванівна
Blaschak, N.I.
Козбур, Галина Володимирівна
Kozbur, G.V.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Subject 512.8(07)+516(07)
 
Description Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної ради факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 9 від 24 травня 2018 р.
Contents Chapter 1. Matrices and matrix operations...6
§1.1. Matrices: essential definitions...6
§1.2. Transpose of a matrix. Linear matrix operations...8
§1.3. Matrix multiplication...10
§1.4. Properties of Matrix Operations...13
Check yourself...14
Problem set...15
Chapter 2. Determinant of a Matrix. Inverse of a Matrix. Rank of a Matrix...16
§2.1. Determinant of a Matrix...16
§2.2. Properties of Determinant...19
§2.3. The determinant of
nth order ...22
§2.4. The inverse of a matrix...24
§2.5. The rank of a matrix...26
Check yourself...29
Problem set...30
Chapter 3. Systems of Linear Equations...31
§3.1. The definition of a system of linear equations. Setup simultaneous linear
equations in a matrix form. The solution of the linear system...31
§3.2. Matrix solution...32
§3.3. Cramer’s rule...34
§3.4. Gaussian elimination (the essence of the method) ...36
§3.5. The Row Reduction Algorithm...38
§3.6. Gauss−Jordan reduction...41
§3.7. Arbitrary systems of linear equations. Rouché-Capelli Theorem... 42
§3.8. Homogenous systems of equations...44
Check yourself...47
Problem set...48
References...50
 
Date 2018-07-05T08:58:59Z
2018-07-05T08:58:59Z
2018
 
Type Methodical recommendations
 
Identifier Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» з розділу «Елементи лінійної алгебри» для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» та галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Укладачі : Ясній О.П., Блащак Н.І., Козбур Г.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 52 с.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25888
Yasniy O.P, Blaschak N.I, Kozbur G.V. Methodical instructions for self study of all forms of studies with the «Elements of Linear Algebra» of Higher Mathematics course // O.P. Yasniy, Ternopil, TNTU, 2018. – 52 p.
 
Language en
 
Relation 1. Barkovskiy V.V. Higher mathematics for economists [Text] / V.V. Barkovskiy, N.V. Barkovska. – K.: CSU, 2002. – 400 p.
2. Vasylchenko I.P. Higher Mathematics for Economists. Textbook [Text] / I.P. Vasylchenko. – K.: Knowledge, 2007. – 454 p.
3. Grysenko M.V. Mathematics for economists: Methods and models, examples and problems: Tutorial [Text] / M.V. Grysenko. – K.: Lybid’, 2007. – 720 p.
4. Dubovyk V.P. Higher mathematics [Text]: in 3 parts / V.P. Dubovyk, I.I. Yuryk. – Ch.: Westa, 2008. – P.1. – 198 p.
5. Elements of linear algebra. Lectures for students of engineering specialties [Text] / V.A. Kryven’. – Ternopil: Publishing house of TNTU, 2009. – 60 p.
6. Linear algebra and analytical geometry. Textbook [Text] / Yu.K. Rudavsky, P.P. Kostrobiy, Ch.P. Lunyk, D.V. Chanska. – Lviv: Publishing house «Beskyd-Bit», 2002. – 262 p.
7. Makarenko V.O. Higher Mathematics for economists. Textbook [Text] / V.O. Makarenko. – K.: Knowledge, 2008. – 517 p.
8. Chubatyuk V.M. Higher Mathematics. Tutorial for students of economics specialties of III and IV levels of accreditation [Text] / V.M. Chubatyuk. – K.: Publishing House «Professional», 2006. – 432 p.
9. Shkil’ M.I. Higher Mathematics [Text]: In 3 parts / M.I. Shkil’. – K.: Higher School, 1994. – Vol.1. – 380 p.
 
Rights © Ясній О.П., Блащак Н.І., Козбур Г.В., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
 
Format 52
 
Coverage Тернопіль
UA
 
Publisher Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя