Запис Детальніше

Математична модель електроенцефалографічного та електроміографічного сигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Математична модель електроенцефалографічного та електроміографічного сигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини
Mathematical model of electroencephalographic and electromyographic signals for the task of human communicative function restoration
 
Creator Дозорська, Оксана Федорівна
Яворська, Євгенія Богданівна
 
Subject 612.78:661.831-073.97-71
 
Date 2019-10-01T09:00:45Z
2019-10-01T09:00:45Z
2018-05
 
Type Conference Abstract
 
Identifier Дозорська, Оксана. Математична модель електроенцефалографічного та електроміографічного сигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини / Оксана Дозорська , Євгенія Яворська // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції до 100-річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100-річчя з дня смерті), (Тернопіль, 23–24 травня 2018 року) / Науковий секретар : Золотий Р.З. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – С. 192-193.
978-966-305-093-5
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28958
 
Language uk
 
Relation 1. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации : учеб. пособие / В.Б. Кашкин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 224 с. ISBN 978-5-9765-1424-9. 2. Дозорський В.Г. Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини / В.Г. Дозорський, О.Ф. Дозорська, Є.Б. Яворська //Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Випуск 4(105) – С. 9-14.
 
Rights Євгенія Богданівна Яворська, 2018
Оксана Федорівна Дозорська, 2018
 
Format 192-193
 
Coverage Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 23–24 травня 2018 року
UA