Запис Детальніше

Структура системи відбору та опрацювання біосигналів для задач відновлення комунікативної функції мови людини

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Структура системи відбору та опрацювання біосигналів для задач відновлення комунікативної функції мови людини
The structure of biosignals selection and processing system for the task of human communicative function restoring
 
Creator Яворська, Євгенія Богданівна
Дозорська, Оксана Федорівна
 
Subject система відбору біосигналів
комунікативна функція
communicative function
biosignals selection system
612.78
661.831-073.97-71
 
Description Робота присвячена питанням обґрунтування структури системи відбору та попереднього опрацювання електроенцефалографічних і електроміографічних сигналів для формування кодової послідовності, яка відображає чергування голосних та приголосних звуків у подумки вимовлених словах.
The work is devoted to the questions of grounding the system structure for the selection and preliminary processing of electroencephalographic and electromyographic signals to form a code sequence that reflects the alternation of vowels and consonants in spoken words mentally.
 
Date 2019-10-01T09:38:11Z
2019-10-01T09:38:11Z
2016-06-15
 
Type Conference Abstract
 
Identifier Яворська Є.Б. Метод відновлення комунікативної функції мови людини / Є.Б. Яворська, О.Ф. Дозорська // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке»: сборник со статьями. – Харьков : научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 38-41.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28959
 
Relation Силой мысли: Преобразование неосязаемой мысли в звучащее слово становится реальностью // http://w ww.popmech.ru/technologies/7662 -siloy -mysli- preobrazovanie -neosyazaemoy -mysli-v -zvuchashchee -slovo -stanovitsya -realnostyu Бачинський М.В. Метод розпізнавання словесних образів за сигналами збудження органів голосового апарату для відновлення комунікатив них функцій людини / М.В. Бачинський, Є.Б. Яворська, О.Ф. Чолка // Сборник научных трудов Sworld . – Выпуск 4(37). Том 7. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 44 -46. Яворська Є.Б. Метод відновлення комунікативної функції мови людини / Є.Б. Яворська, О.Ф. До зорська // Сборник статей научно - информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно - практической конференции: «Развитие науки в XXI веке»: сборник со статьями. – Харьков : научно - информационный центр «Знание», 2016. – С. 38 -41. Фант Гунер. Акустическая теория речеобразования : пер. с англ. / Гунер Фант ; [под ред. Григорьева В. С.]. – М. : Наука, 1964. – 284 с.
 
Rights Яворська Є.Б., 2016
Дозорська О.Ф., 2016
 
Coverage UA