Запис Детальніше

Структура системи відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Структура системи відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини
THE STRUCTURE OF BIOSIGNALS SELECTION SYSTEM FOR THE TASK OF HUMAN COMMUNICATIVE FUNCTION RESTORING
 
Creator Дозорський, Василь Григорович
Дозорська, Оксана Федорівна
Дедів, Леонід Євгенович
Дедів, Ірина Юріївна
Паньків, Ірина Михайлівна
Яворська, Євгенія Богданівна
 
Subject біосигнал
система відбору
комунікативна функція
612.78:661.831-073.97-71
 
Description Проведено обґрунтування структури та способів апаратної реалізації системи відбору електроенцефалографічних та електроміографічних сигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини із застосуванням медичного електроенцефалографа та блока підсилення біопотенціалів.
 
Date 2019-10-01T10:28:22Z
2019-10-01T10:28:22Z
2019-03
2019-02
 
Type Article
 
Identifier Дозорський В.Г. Структура системи відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини / В.Г. Дозорський, О.Ф. Дозорська, Л.Є. Дедів, І.Ю. Дедів, І.М. Паньків, Є.Б. Яворська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2019. – № 2(271). – С. 183–187.
2307-5732
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28961
 
Relation Джафек Брюс. Секреты оториноларингологии / Б. Джафек, Е. Старк ; [под ред. Новикова Н. И., Овчинникова А. Ю. ; пер. с англ.]. – М., СПб : БИОНОМ : Невский диалект, 2001. – 624 с. – ISBN 5- 79870197-1. Porbadnigk M.W. EEG-Based Speech Recognition: Impact of Temporal Effects / M.W. Porbadnigk, T. Schultz // 2nd International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing. – Porto : Portugal, 2009. Jia Xueqian. Unvoiced Speech Recognition Based on One-Channel Facial Myoelectric Signal / Jia Xueqian, Jinghong Li, Yuyuan Du // The Sixth World Congress on Intelligent Control and Automation. – 2008, – Р. 9362–9366. Ambient Corporation. Buy Audeo Basic SDK. URL: http://www.theaudeo.com/?action=buy Дозорський В.Г. Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини / В.Г. Дозорський, О.Ф. Дозорська, Є.Б. Яворська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2017. – Випуск 4(105). – С. 9–14. Яворська Є.Б. Метод відновлення комунікативної функції мови людини / Є.Б. Яворська, О.Ф. Дозорська // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конф. «Развитие науки в XXI веке» (уровень стандарта, академический уровень). – Харьков : Научно-информационный центр «Знание», 2016. – Ч. 1. – С. 38–41 Дозорський В.Г. Застосування нейрохронаксичної теорії фонації для задачі відновлення комунікативної функції мови людини / В.Г. Дозорський, О.Ф. Дозорська, Л.Є. Дедів, І.Ю. Дедів, Є.Б. Яворська // Znanstvena misel. – Slovenia, 2017. – № 12. – С. 57–61. НейроКом. Комплекс электроэнцефалографический ТУ У 33.1-02066769-001-2002 Инструкция по медицинскому применению АИНЦ.941311.001 И1 / Национальный аэрокосмический университет «ХАИ» НТЦ радиоэлектронных медицинских приборов и технологий «ХАИ-МЕДИКА». – Харьков : ХАИ «Медика», 2011. – 168 с. Деркач М.Ф. Динамические спектры речевых сиґналов / М.Ф. Деркач, Р.Я. Гумецкий, Б.М. Гура, М.Е. Чабан. – Л. : Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1983. – 168 с Рабинер Лоренс. Цифровая обработка речевых сиґналов / Л. Рабинер, Р. Шафер ; [под ред. М.В. Назарова, Ю.Н. Прохорова ; пер. с англ.]. – М. : Радио и связь, 1981. – 496 с. Бачинський М.В. Обґрунтування структури системи відбору акустичних сиґналів для задач медичної діагностики систем дихання та голосотворення / М.В. Бачинський, В.Г. Дозорський, І.Ю. Дедів // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 3. – С. 192–195.
 
Rights О.Ф. Дозоська , 2019
В.Г. Дозорський, 2019
Л.Є. Дедів ,2019
І.Ю. Дедів,2019
Є.Б. Яворська, 2019
І.М. Паньків, 2019
 
Format 183-187
 
Coverage UA
 
Publisher Хмельницький