Запис Детальніше

Експериментальна установка та методика проведення досліджень канатного механізму для завантаження малих складських приміщень яблуками у тарі

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Експериментальна установка та методика проведення досліджень канатного механізму для завантаження малих складських приміщень яблуками у тарі
Экспериментальная установка и методика проведения исследований канатного механизма для загрузки малых складских помещений яблок в таре
Experimental installation and method of carrying out the investigation of rope mechanism for loading small storage premises by packed apples
 
Creator Гевко, Роман Богданович
Никеруй, Юрій Степанович
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
 
Subject вантаж
яблука
транспортування
установка
канатний механізм
складські приміщення
рамна конструкція
621.33
 
Description На основі розробленого комплексу запатентованих технічних рішень запропонована експериментальна
установка канатного механізму для завантаження малих складських приміщень яблуками у тарі. Наведена
методика проведення експериментальних досліджень для забезпечення ефективного виконання технологічного
процесу при мінімальних травмуваннях яблук при їх транспортуванні для тривалого їх зберігання.
 
Date 2019-10-03T13:41:44Z
2019-10-03T13:41:44Z
2019
2019
 
Type Article
 
Identifier Гевко Р.Б. Експериментальна установка та методика проведення досліджень канатного механізму для завантаження малих складських приміщень яблуками у тарі / Р.Б. Гевко, Ю.С. Никеруй // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". - Луцьк. - 2019. - Випуск № 67. - С. 29-33.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28964
 
Language uk
 
Relation 1. Гевко Р.Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія / Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік А.І.- Тернопіль: Астон, 2012. – 204 с. 2. Гевко Р.Б. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах / Р.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, Р.І. Розум, М.Б. Клендій та ін. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 180 с. 3. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчѐт подъѐмно-транспортных машин. – К.: Вища школа. – 1988. – 426 с. 4. Ляшук О.Л. Коливання канатів гнучких конвеєрів для транспортування насипних вантажів / О.Л. Ляшук // Збірник науково-технічних праць. Національний лісотехнічний університет України. Випуск 20.9 «Науковий вісник НЛТУ України». – Львів, 2010. – С. 84-88. 5. Ляшук О.Л. Теоретичне дослідження підвісних механізмів піднімально-транспортних лебідок / О.Л. Ляшук, О.А. Колесник, С.Л. Мельничук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2016. – Вип. 53. – С. 97-102. 6. Мартинців М.П. Розрахунок основних елементів підвісних канатних лісотранспортних установок / М.П. Мартинців. – Київ: Ясмина, 1996. – 175 с. 7. Мартинців М.П. Теоретичні основи розробки несучих і тягових канатних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.02.02 «Машинознавство» / М.П. Мартинців. – Львів, 2011. – 22 с. 8. Мельничук С.Л. Обґрунтування параметрів лебідки переносної з підвищеною навантажувальною здатністю / С.Л. Мельничук, О.Л. Колесник // Всеукраїнський науково-технічний журнал «техніка, енергетика, транспорт АПК». – Вінниця, 2016. – № 1(93). – С. 10-13. 9. Мельничук С.Л. Установка для дослідження силових і конструктивних параметрів канатних механізмів / С.Л. Мельничук, В.М. Клендій // Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини» Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2015. – Вип. 34. С. 59-66. 10. Гевко Р.Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Р.Б. Гевко, Ю.Б. Гладьо, М.І. Шинкарик, О.М. Клендій // Вісник інженерної академії України. – К., 2014. – № 2. – С. 163–168. 11. Рогатинський Р.М. Канатний механізм завантаження складського приміщення. Патент України на корисну модель №125377 МПК B 65 G 7/08, 25/00 / Р.М. Рогатинський, Ю.С. Никеруй, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко. Заявка № u201711503. Заявл. 24.11.2017. Опубл. 10.05.2018. Бюл.№ 9. 12. Никеруй Ю.С. Канатний механізм для завантаження складського приміщення. Патент України на корисну модель №130576 МПК B 65 G 7/00 / Ю.С. Никеруй, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, Б.В.Погріщук, Н.В.Добіжа. Заявка № u201807507. Заявл. 04.07.2018. Опубл. 10.12.2018. Бюл.№ 23. 13. Гевко Р.Б. Канатний механізм завантаження секційного складського приміщення. Патент України на корисну модель №133964 МПК B 65 G 7/08, 25/00 / Р.Б. Гевко, Ю.С. Никеруй, І.Г. Ткаченко, О.Л. Ляшук, Б.В. Погріщук. Заявка № u201811869. Заявл. 30.11.2018. Опубл. 25.04.2019. Бюл.№ 8.
 
Rights Гевко Р.Б., Никеруй Ю.С.
 
Format 29-33
 
Coverage Луцький національний технічний університет
UA
 
Publisher Луцький національний технічний університет