Запис Детальніше

Українська еміграція і колонізаційний рух у княжу добу: східний контекст

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Українська еміграція і колонізаційний рух у княжу добу: східний контекст
Ukrainian emmigration and colonisation during the prince period: the Еasten aspect
 
Creator Траф’як, М.В.
Trafyak, M.
 
Subject історія
history
 
Description В статті досліджуються маловивчені сторінки історії України як еміграційний та колонізаційний рух у княжу добу. Використовуючи специфічні матеріали, автор вказує, що він йшов у південно-східному напрямку. Українська колонізація межиріччя Волги і Оки сформувала новий етнічний центр і Московську державу.
Such a little known issue of the Ukrainian history as Ukrainian emigration and colonizational movement in the prince's age is eludated here. Using specific materials the author indicates that the point of those and southen east. The Ukrainian colonization of the Volga's and Oka's interriver was actively acomplished having in fact the new ethnic centre and the new state of Moskoviya.
 
Date 2008-09-11T13:30:49Z
2008-09-11T13:30:49Z
1996
 
Type Article
 
Identifier М. Траф’як. Українська еміграція і колонізаційний рух у княжу добу: східний контекст // Вісник ТДТУ. – 1996. - №1. – ст.. 6-13. – (Історія).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/10
 
Relation Вісник ТДТУ
№1
 
Publisher Тернопільський приладобудівний інститут імені Івана Пулюя