Запис Детальніше

Діяльність Петра Могили в оцінці представників українського романтизму

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Діяльність Петра Могили в оцінці представників українського романтизму
Petro Mohila's activity in estimation of the Ukranian romantism representatives
 
Creator Паласюк, Михайло Іванович
Palasyuk, M.
 
Subject історія
history
 
Description Злет національної самосвідомості поставив на порядок денний питання історії народу, національної культури, мови, державності. Аналіз перспектив сучасного національного відродження стає повнішим, якщо включає дослідження історичних аналогів. Дана стаття є спробою оцінити діяльність Петра Могили з точки зору українського романтизму. Серед представників українського романтизму помітно виділяється постать Миколи Костомарова, який у своїх дослідженнях часто звертається до тих діячів минулого, котрі внесли вагомий вклад в проблему українського відродження та державотворення. Образ Петра Могили, вся його діяльність змальовані Миколою Костомаровим з великою симпатією й любов’ю, а його заслуги перед українським народом і Україною в розвитку її духовної культури навіть дещо ідеалізовані. Своїми дослідженнями М. Костомаров відкрив завісу над багатьма історичними фактами та явищами. Його роботи були у той час єдиними, котрі давали уявлення про своєрідність політичного, економічного і культурного розвитку, особливості національного характеру українського народу.
Problems of people’s history, national culture, language and state building are the main ones in national self-conscience. Analysis of modern national Renaissance perspectives is complete when it embraces its historical analogues study. Petro Mohyla’s activity considering Ukrainian Romanticism is investigated in the article. The most prominent figure of Mykola Kostomarov who presents historical personalities of Ukrainian Renaissance in his works is revealed here. M.Kostomarov gave true depiction of many historical facts and phenomena. His works were the only papers of that time where one could find peculiarities of political, economic and cultural development and specific features of Ukrainian people national character.
 
Date 2008-09-11T14:02:48Z
2008-09-11T14:02:48Z
1996
 
Type Article
 
Identifier М. Паласюк. Діяльність Петра Могили в оцінці представників українського романтизму // Вісник ТДТУ. – 1996. - №1. – ст.. 13-17. – (Історія).
http://dspace.tstu.edu.ua/handle/123456789/11
 
Publisher Тернопільський приладобудівний інститут імені Івана Пулюя