Запис Детальніше

Шляхи розвитку українського суспільствознавства в 20-і роки ХХ ст.: континуїтет чи розрив спадковості

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Шляхи розвитку українського суспільствознавства в 20-і роки ХХ ст.: континуїтет чи розрив спадковості
The ways of development of the Ukrainian social science in 1920 - ies.
 
Creator Водотика, С.
Vodotyka, S.
 
Subject історія
history
 
Description У статті показано процес розвитку українського суспільствознавства та гуманітарних наук в 20-і роки, а також переслідування видатних вчених з боку держави.
The process of development of the Ukrainian Social scienses and humanities in 20-s as well as the persecution of the prominent scientists by the state is shawn in the article.
 
Date 2008-09-16T14:19:41Z
2008-09-16T14:19:41Z
1996
 
Type Article
 
Identifier С. Водотика. Шляхи розвитку українського суспільствознавства В 1920-і роки ХХ ст.: Континуїтет чи розрив спадковості // Вісник ТДТУ. – 1996. - №1. – ст.. 46-52. – (Історія).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16
 
Language uk