Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Інтелектуальна власність як об’єкт обліку
  Саверський, О. А.; Науменко, В. Л.; Фальчіян, М. О.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Моделирование динамического взаимодействия кузова пассажирского вагона и тележек
  Приходько, Владимир Иванович; Мямлин, Сергей Витальевич; Приходько, Володимир Іванович; Мямлін, Сергій Віталійович; Prikhodko, Vladimir I.; Prikhod'ko, V. I.; Myamlin, Serhiy V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розвиток концентрації й стійкості уваги студентів-залізничників у процесі психологічної...
  Пічурін, Валерій Васильович; Пичурин, Валерий Васильевич; Pychuryn, Valery V.; Pichurin, Valeriy V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження застосування наскрізних двотаврів для прогонових будов наплавних мостів
  Горбатюк, Юрій Миколайович; Солдатов, Кім Іванович; Папко, М. С.; Горбатюк, Юрий Николаевич; Солдатов, Ким Иванович; Gorbatyuk, Yuriy N.; Gorbatyk, Y. M.; Soldatov, Kim I.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Визначення впливу показників тертя в системі «Кузов – Візок» на динаміку вантажного вагона
  Мямлін, Сергій Віталійович; Недужа, Лариса Олександрівна; Швець, Анжела Олександрівна; Мямлин, Сергей Витальевич; Недужая, Лариса Александровна; Швец, Анжела Александровна; Myamlin, Serhiy V.; Neduzha, Larysa O.; Shvets, Angela A.; Shvets, Anzhela O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вероятностный анализ взаимодействия системы аварийной защиты и ракетного двигателя при...
  Габринец, Владимир Алексеевич; Подольчак, Сергей М.; Габрінець, Володимир Олексійович; Подольчак, Сергій М.; Gabrinets, Vladimir A.; Podol'tchak, Sergey M.; Podolchak, Sergey M.; Gabrіnets, Volodimir O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методи та дослідження з подовження терміну служби несучих конструкцій тягового рухомого...
  Бондарєв, Олександр Матвійович; Горобець, Володимир Леонідович; Horobets, Volodymyr L.; Мямлін, Сергій Віталійович; Бондарев, Александр Матвеевич; Горобец, Владимир Леонидович; Мямлин, Сергей Витальевич; Bondarev, Oleksandr M.; Bondaryev, Oleksandr M.; Gorobets, Vladimir L.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив електричного іскрового розряду на твердість вуглецевої сталі
  Вакуленко, Ігор Олексійович; Пройдак, Світлана Вікторівна; Страдомскі, З.; Дядько, В. А.; Вакуленко, Игорь Алексеевич; Пройдак, Светлана Викторовна; Vakulenko, Ihor O.; Proidak, Svitlana V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методика визначення допустимих швидкостей руху поїздів на складних ділянках плану...
  Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович; Хмелевська, Неля Петрівна; Курган, Николай Борисович; Курган, Дмитрий Николаевич; Хмелевская, Неля Петровна; Байдак, Сергей Юрьевич; Kurgan, Nikolay B.; Kurhan, Mykola B.; Kurhan, Dmytro M.; Kurgan, Dmitriy N.; Khmelevska, Nelia P.; Baydak, Sergei Y.; Baidak, Sergei Y.; Байдак, Сергій Юрійович
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз ефективності системи теплопостачання студмістечка Дніпропетровського...
  Пшінько, Олександр Миколайович; Габрінець, Володимир Олексійович; Горячкін, Вадим Миколайович; Пшинько, Александр Николаевич; Габринец, Владимир Алексеевич; Горячкин, Вадим Николаевич; Pshinko, Oleksandr M.; Pshynko, Aleksandr N.; Gabrinets, Vladimir A.; Goryachkin, Vadim N.; Gabrіnets, Volodimir O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » До особливостей проведення державної фінансової політики
  Власюк, Валерій Євгенович; Власюк, Валерий Евгеньевич; Vlasiuk, Valerii Y.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальньому сполученні
  Пшінько, Олександр Миколайович; Бараш, Юрій Савелійович; Верхоглядова, Наталя Ігорівна; Корженевич, Іван Петрович; Логвиненко, Алла Володимирівна; Пшинько, Александр Николаевич; Бараш, Юрий Савельевич; Верхоглядова, Наталия Игоревна; Корженевич, Иван Петрович; Логвиненко, Алла Владимировна; Лобойко, Леонид Михайлович; Pshinko, Oleksandr M.; Pshynko, Aleksandr N.; Barash, Yuriy S.; Verkhohliadova, Natalia I.; Korzhenevych, Ivan P.; Lohvynenko, Alla V.; Loboiko, Leonid M.; Лобойко, Леонід Михайлович
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Применение метода параметризации парето решения в задачах векторной оптимизации к...
  Босов, Аркадий Аркадьевич; Кодола, Г. Н.; Босов, Аркадій Аркадійович; Bosov, Arkadiy A.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Energy Efficiency Determination of Loading-back System of Electric Traction Machines
  Afanasov, Andriy M.; Arpul, Serhiy V.; Khvorostyankina А. P.; Drubetskiy, Anton Ekhymovych; Афанасов, Андрей Михайлович; Арпуль, Сергей Викторович; Хворостянкина, А. П.; Друбецький, Антон Юхимович; Афанасов, Андрій Михайлович; Арпуль, Сергій Вікторович; Друбецкий, Антон Ехимович
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оцінка професійного ризику під час виконання службових обов’язків станційних...
  Никифорова, Олена Анатоліївна; Сидоренко, Ганна Григорівна; Никифорова, Елена Анатольевна; Сидоренко, Анна Григорьевна; Nikiforova, Olena A.; Sydorenko, Hanna H.; Sidorenko, Anna G.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при коротких...
  Карзова, Оксана Олександрівна; Карзова, Оксана Александровна; Karzova, Oksana O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вдосконалення процесу вантажних перевезень та механізму управління ними
  Марценюк, Лариса Володимирівна; Марценюк, Лариса Владимировна; Martsenyuk, Larisa V.; Martseniuk, Larysa V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методичний підхід щодо визначення привабливості пасажирських перевезень залізничного...
  Божок, Наталія Олексіївна; Божок, Наталия Алексеевна; Bozhok, Nataliia O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Математичне моделювання вхідних пристроїв системи автоматичної локомотивної сигналізації
  Гололобова, Оксана Олексіївна; Гололобова, Оксана Алексеевна; Gololobova, Oksana О.; Hololobova, Oksana O.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Влияние угла наклона тепловой трубы на ее запуск и остановку
  Габринец, Владимир Алексеевич; Марченко, Олег Леонидович; Габрінець, Володимир Олексійович; Марченко Олег Леонідович; Gabrinets, Vladimir A.; Gabrіnets, Volodimir O.; Marchenko, Oleh L.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Экономическая эффективность контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте
  Савенко, Анатолий Семенович; Музыкина, Галина Ивановна; Бех, Петр Викторович; Савєнко, Анатолій Семенович; Музикіна, Галина Іванівна; Бех, Петро Вікторович; Savienko, Anatolii S.; Muzykina, Halyna I.; Beh, Petro V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив глобалізаційних процесів на сучасну банківську систему України
  Бобиль, Володимир Володимирович; Бобыль, Владимир Владимирович; Bobyl, Vladimir V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Mathematical Modeling of Ac Electric Point Motor
  Buryak, Sergey Yu.; Буряк, Сергей Юрьевич; Буряк, Сергій Юрійович
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз беззбитковості виробництва підприємств залізничного транспорту
  Полішко, Тетяна Валеріївна; Полишко, Татьяна Валерьевна; Polishko, Tatiana V.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Етапи виникнення дислокаційної чарункової структури в холоднодеформованій вуглецевій сталі
  Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Грищенко, Микола Миколайович; Вакуленко, Игорь Алексеевич; Грищенко, Николай Анатольевич; Грищенко, Николай Николаевич; Vakulenko, Ihor O.; Gryshchenko, Mykola A.; Grischenko, Nykolai N.
  2024-07-16
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
76 - 100 з 4800 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>