Records

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

View Archive Info

 • » Використання педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх...
  Опанасенко, Наталія І.; Opanasenko, Natalija I.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Межъязыковая омонимия в системе работы преподавателя русского языка с будущими...
  Довбня, Людмила Е.; Dovbnja, Ljudmyla E.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Метод алгоритмізації як засіб нівеляції типових помилок студентів під час визначення...
  Сердюк, Наталія Ю.; Serdjuk, Natalija Ju.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Алгоритм визначення типу присудка під час синтаксичного розбору студентами...
  Сердюк, Наталія Ю.; Serdjuk, Natalija Ju.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Приватна кореспонденція Володимира Винниченка: адресування і стиль
  Заболотна, Тетяна В.; Zabolotna, Tetjana V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Повне та часткове демаркування статевих ознак у текстах сучасних англомовних...
  Савчук, Ольга Г.; Савчук, Валерій І.; Savchuk, Valerij I.; Savchuk, Oljgha Gh.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Формування управлінських умінь вчителів-філологів
  Сердюк, Наталія Ю.; Шемуда, Марина Г.; Serdjuk, Nataliia Yu.; Shemuda, Maryna H.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861-1907 рр.).
  Башли, Маргарита Іванівна; Bashly, Margharyta І.
  2015-01-17
  View Record | View Original
 • » Виклики часу і реформування професійно-технічної освіти Радянської України...
  Бишовець, Інна О.; Byshovecj, Inna O.
  2015-01-17
  View Record | View Original
 • » Вища аграрна освіта України в другій половині XX століття : історіографія.
  Близнюк, Роксолана О.; Blyznjuk, Roksolana O.
  2014-12-25
  View Record | View Original
 • » Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861–1907 рр.).
  Башли, Маргарита І.; Bashly, Margharyta I.
  2015-01-17
  View Record | View Original
 • » Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861–1907 рр.).
  Башли, Маргарита Іванівна; Bashly, Margharyta І.
  2015-01-17
  View Record | View Original
 • » Політичне життя в західноукраїнських землях (1921–1939 рр.).
  Гусак, Руслан Олегович; Ghusak, Ruslan O.
  2013-08-02
  View Record | View Original
 • » Формування особистісно-професійного іміджу вчителя загальноосвітнього навчального...
  Горовенко, Оксана А.; Gorovenko, Oksana A.
  2013-10-21
  View Record | View Original
 • » Інформаційні технології в системі підготовки вчителів початкової школи у Великій...
  Гарапко, Віталія Іванівна; Harapko, Vitaly I.
  2014-04-22
  View Record | View Original
 • » Румунська спільнота Одещини в роки незалежності України (1991 – 2011 рр.).
  Березовська, Вікторія Вікторівна; Berezovskaya, Victoria V.
  2013-05-13
  View Record | View Original
 • » Науковий простір та професійна діяльність професора О.Г. Черняхівського в 1887–1939 рр.
  Галах, Віта Валеріївна; Halakh, Vita V.
  2013-12-21
  View Record | View Original
 • » Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх кваліфікованих...
  Воронцова, Ірина Валеріївна; Vorontsova, Іryna V.
  2014-04-23
  View Record | View Original
 • » Сільське господарство західних областей України: провідні тенденції та особливості...
  Вепрів, Роман Володимирович; Vepriv, Roman V.
  2014-01-17
  View Record | View Original
 • » Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації...
  Ботузова, Юлія Володимирівна; Botuzova, Yulia V.
  2014-03-21
  View Record | View Original
 • » Розвиток гігієнічної науки в університетах України (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.).
  Бондарчук, Сергій Миколайович; Bondarchuk, Sergey M.
  2014-10-28
  View Record | View Original
 • » Технологія формування професійно значущих умінь майбутніх офіцерів в процесі...
  Божко, Сергій Анатолійович; Bozhko, Sergey A.
  2013-11-19
  View Record | View Original
 • » Суспільно-політичне становище жінок на теренах України наприкінці XX – на...
  Бінецька, Оксана Володимирівна; Binetskа, Oksana V.
  2013-12-22
  View Record | View Original
 • » Формування здоров’язберігаючої компетентності у майбутніх фахівців...
  Безрукавий, Руслан Володимирович; Bezrukavyi, Roman V.
  2014-01-25
  View Record | View Original
 • » Професійна підготовка юристів в університетах США
  Роскопіна, Юлія Олегівна; Raskopina, Yulia O.
  2014-08-15
  View Record | View Original
51 - 75 of 1225 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>