Records

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

View Archive Info

 • » Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкових класів
  Ратушинська, Анастасія С.; Ratushynska, Anastasiia S.
  2013-04-24
  View Record | View Original
 • » Релігійна освіта в середніх загальноосвітніх закладах нових федеральних земель Німеччини
  Ревінкель, Оксана О.; Revinkel, Oksana O.
  2013-05-20
  View Record | View Original
 • » Формування правової культури майбутніх інженерів- педагогів у процесі професійної...
  Рем, Ольга М.; Rem, Olha M.
  2013-02-15
  View Record | View Original
 • » Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій школі України (друга...
  Ріжняк, Ренат Я.; Rizhniak, Renat Ya.
  2015-02-12
  View Record | View Original
 • » Формування соціальної компетентності студентів технічних коледжів у процесі...
  Рожко, Тетяна А.; Rozhko, Tetiana A.
  2013-12-30
  View Record | View Original
 • » Художественное образование в развитии личности : история и современность
  Ткаченко, Елена Н; Tkachenko, Elena N.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Панська садиба на Правобережній Україні: економічний та соціально-культурний аспекти...
  Рудь, Олег М.; Rud, Oleh M.
  2013-09-01
  View Record | View Original
 • » Педагогічні умови застосування інноваційних технологій з фізичного виховання у...
  Савченко, Вікторія А.; Savchenko, Viktoriia A.
  2012-12-14
  View Record | View Original
 • » Наукові товариства лікарів на терені України (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)
  Самойленко, Неля І.; Samoilenko, Nelia I.
  2012-12-24
  View Record | View Original
 • » Православні священицькі родини Уманщини в суспільно-політичному житті ХІХ – початку ХХ ст.
  Семенчук, Оксана О.; Semenchuk, Oksana O.
  2012-12-24
  View Record | View Original
 • » Громадсько-політична діяльність Лонгина Цегельського (кінець ХІХ ст. – 1919 рр.)
  Сем’яник, Оксана В.; Semianyk, Oksana V.
  2014-03-23
  View Record | View Original
 • » Медичне забезпечення Червоної армії в роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр....
  Сіропол, Володимир О.; Siropol, Volodymyr O.
  2013-05-20
  View Record | View Original
 • » Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної...
  Скакальська, Ірина Б.; Skakalska, Iryna B.
  2013-08-15
  View Record | View Original
 • » М. І. Сікорський : інтелектуальний портрет краєзнавця, організатора музейної спр ави в...
  Сога, Людмила В.; Soha, Liudmyla V.
  2014-10-25
  View Record | View Original
 • » Хортиця та його історико-культурне значення в процесі виникнення і становлення...
  Сокульський, Арнольд Л.; Sokulskyi, Arnold L.
  2014-01-29
  View Record | View Original
 • » Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на теренах України і Радянського Союзу...
  Сопіга, Михайло О.; Sopiha, Mykhailo O.
  2014-01-01
  View Record | View Original
 • » Становлення і розвиток археологічної освіти в Україні (1917–1924 рр.)
  Ставицька, Анастасія В.; Stavytska, Anastasiia V.
  2015-03-17
  View Record | View Original
 • » Політична система радянської України та її трансформація в 20–30-і рр. ХХ ст. :...
  Старченко, Марина В.; Starchenko, Maryna V.
  2013-05-17
  View Record | View Original
 • » Становище українського населення Холмщини в контексті польської національної політики...
  Степанчук, Оксана П.; Stepanchuk, Oksana P.
  2013-01-01
  View Record | View Original
 • » Розвиток біологічної науки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.):...
  Трускавецька, Ірина Я.; Truskavetska, Iryna Ya.
  2012-12-29
  View Record | View Original
 • » Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до...
  Філоненко, Олена С.; Filonenko, Olena S.
  2013-05-22
  View Record | View Original
 • » Україна на міжнародній арені в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. : внутрішні і зовнішні...
  Хімей, Володимир В.; Khimei, Volodymyr V.
  2012-12-29
  View Record | View Original
 • » Побут і дозвілля українського села в 60-х – 80-х рр. XX століття
  Хоменко, Світлана Ю.; Khomenko, Svtlana Yu.
  2015-02-10
  View Record | View Original
 • » Основні тенденції гуманітаризації професійної освіти в країнах Західної Європи...
  Чепурна, Мирослава В.; Chepurna, Myroslava V.
  2015-03-27
  View Record | View Original
 • » Підготовка майбутніх учителів фізики до профорієнтаційної роботи з учнями...
  Чумак, Микола Є.; Chumak, Mykola Ye.
  2013-01-01
  View Record | View Original
126 - 150 of 1225 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>