Records

eNUFTIR

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Выпарной аппарат (авторкое свидетельство № 560623)
  Гаряжа, В. Т.; Гаряжа, В. Т.; Garyazha, V.; Артюхов, Ю. Г.; Артюхов, Ю. Г.; Artyukhov, Yu.; Сторчеус, М. П.; Сторчеус, М. П.; Storcheus, M.; Кулинченко, В. Р.; Кулінченко, В. Р.; Kulinchenko, V.
  1977-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Спосіб виробництва житньо-пшеничного хліба (Деклараційний патент на винахід № 50496)
  Дробот, В. І.; Сильчук, Т. А.; Drobot, V.; Silchuk, T.; Дробот, В. И.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Влияние метионина на электровосстановление селенистой кислоты
  Иванов, С. В.; Іванов, С. В.; Ivanov, S.; Циковкин, Е. М.; Ціковкін, Є. М.; Tsikovkin, E.; Здольник, В. Б.; Здольник, В. Б.; Zdolnik, V.
  1995-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження адсорбції вуглеводневих сумішей
  Іванов, С. В.; Иванов, С. В.; Ivanov, S.; Бойченко, С. В.; Бойченко, С. В.; Boychenko, S.; Швець, О. В.; Швец, О. В.; Shvets, O.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Адсорбция углеводородных сорбатов
  Бойченко, С. В.; Бойченко, С. В.; Boychenko, S.; Швец, О. В.; Швець, О. В.; Shvets, O.; Иванов, С. В.; Іванов, С. В.; Ivanov, S.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Інформаційні технології дистанційного навчання : перспективи та проблеми
  Чередніченко, Г. А.; Чередниченко, Г. А.; Cherednichenko, G.; Тригуб, І. П.; Тригуб, И. П.; Trygub, I.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Впровадження результатів фундаментального дослідження теми «Педагогічні умови...
  Тарара, А. М.; Тарара, А. М.; Tarara, A.; Сушко, І. А.; Сушко, И. А; Sushko, I.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Інтенсифікація гідролізу складових частин жита комплексом ферментних препаратів
  Левандовський, Л. В.; Левандовский, Л. В.; Levandovskiy, L.; Шиян, П. Л.; Шиян, П. Л.; Shiyan, P.; Мудрак, Т. О.; Мудрак, Т. Е.; Mudrak, T.; Глускіна, Т. С.; Глускина, Т. С.; Hluskina, T.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Шляхи покращення консистенції кефіру
  Кравцова, О. В.; Кравцова, О. В.; Kravtsova, O.; Скорченко, Т. А.; Скорченко, Т. А.; Skorchenko, T.; Білецька, В. М.; Билецкая, В. М.; Biletska, V.; Попова, В. А.; Попова, В. А.; Popova, V.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження властивостей сухих десертних сумішей для коктейлів
  Скорченко, Т. А.; Скорченко, Т. А.; Skorchenko, T.; Шелуха, О.; Шелуха, А.; Shelyha, О.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Програма обчислення рівня попиту на інноваційну продукцію
  Скарбовійчук, О. М.; Скарбовийчук, А. М.; Skarboviychuk, O.; Ткаченко, Д. М.; Ткаченко, Д. Н.; Tkachenko, D.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методика оцінки попиту на інноваційну продукцію
  Скарбовійчук, О. М.; Скарбовийчук, А. М.; Skarboviychuk, O.; Ткаченко, Д. М.; Ткаченко, Д. Н.; Tkachenko, D.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Визначення частки твердої фази і теплоти фазових перетворень молочного жиру
  Скарбовійчук, О. М.; Скарбовийчук, А. М.; Skarboviychuk, O.; Федоров, В. Г.; Федоров, В. Г.; Fedorov, V.; Єресько, Г. О.; Ересько, Г. А.; Eresko, G.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розрахункові залежності для обчислення теплофізичних характеристик водних розчинів...
  Скарбовійчук, О. М.; Скарбовийчук, А. М.; Skarboviychuk, O.; Федоров, В. Г.; Федоров, В. Г.; Fedorov, V. G.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Емпіричні функції теплофізичних характеристик розчинів NaCl від температури і концентрації
  Скарбовійчук, О. М.; Скарбовийчук, А. М.; Skarboviychuk, O.; Овчарук, В. О.; Овчарук, В. А.; Ovcharuk, V.; Федоров, В. Г.; Федоров, В. Г.; Fedorov, V.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Інтенсифікація теплоперенесення під час стерилізації консервів
  Скарбовійчук, О. М.; Скарбовийчук., А. М.; Skarboviychuk, O.; Кепко, О. І.; Кепко, О. И.; Kepko, O.; Федоров, В. Г.; Федоров, В. Г.; Fedorov, V.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв. Історична довідка
  Шевченко, О. Ю.; Шевченко, А. Ю.; Shevchenko, O.; Малежик, І. Ф.; Малежик, И. Ф.; Malezhik, I.; Марценюк, О. С.; Марценюк, А. С.; Martsenyuk, O.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Генетика (Частина 1. Загальна та молекулярна генетика): Конспект лекцій
  Ігнатова, О. А.; Скроцька, О. І.; Игнатова, О. А.; Скроцкая, О. И.; Ignatova, O.; Skrotska, O.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз впливу відпрацьованих автомобільних газів на стан атмосферного повітря в...
  Архіпова, Г. І.; Ткачук, І. С.; Глушков, Є. І.; Arkhipova, G.; Tkachuk, I.; Glushkov, E.; Архипова, Г. И.; Ткачук, И. С.; Глушков, Е. И.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Органічна хімія
  Білокопитов, Ю. В.; Гаєвська, Т. А.; Спаська, О. А.; Іванов, С. В.; Белокопытов, Ю. В.; Гаевская, Т. А.; Спасская, Е. А.; Иванов, С. В.; Bilokopitov, U.; Gaevska, T.; Spaska, O.; Ivanov, S.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльна характеристика пресованих дріжджів різних торгових марок
  Тесля, О. Д.; Тесля, О. Д.; Tesla, O.; Дробот, В. І.; Дробот, В. И.; Drobot, V.; Фалендиш, Н. О.; Фалендыш, Н. А.; Falendysh, N.; Грегірчак, Н. М.; Грегирчак, Н. Н.; Gregirchak, N.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Phase composition and crystallinity degree of nanostructured products of anode...
  Sokolsky, G.; Сокольський, Г. В.; Сокольский, Г. В.; Ivanova, N.; Іванова, Н. Д.; Иванова, Н. Д.; Ivanov, S.; Іванов, С. В.; Иванов, С. В.; Tomila, T.; Томіла, Т.; Томила, Т.; Boldyrev, E.; Болдирєв, Є. І.; Болдырев, Е. И.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Адсорбция эфиров из спиртовых растворов природными сорбентами
  Ткачук, Н. А.; Мельник, Л. М.; Манк, В. В.; Ткачук, Н. А.; Мельник, Л. Н.; Манк, В. В.; Tkachuk, N.; Melnik, L.; Mank, V.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Склад для сухого сніданку (Деклараційний патент на винахід № 24641)
  Ковбаса, В. М.; Ковбаса, В. Н.; Kovbasa, V.; Дячук, О. В.; Дячук, А. В.; Dyachuk, O.; Миронова, Н. Г.; Миронова, Н. Г.; Myronova, N.
  1998-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Комплексная оценка качества аромаконцентратов из растительного сырья
  Науменко, К. А.; Науменко, К. А.; Naumenko, K.; Фролова, Н. Є.; Фролова, Н. Е.; Frolova, N.; Чепель, Н. В.; Чепель, Н. В.; Chepel, N.
  2020-10-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
1 - 25 з 10733 результатів    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>