Records

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

View Archive Info

 • » Аналіз теорії моралі у філософських і психологічних концепціях
  Лохвицька, Любов В.; Lokhvytska, Liubov V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Форми розвитку професіоналізму сімейних лікарів в системі післядипломної медичної...
  Сігаєва, Лариса Є.; Sihaieva, Larysa Ye.; Михайленко, Лорена. А.; Mykhailenko, Lorena. A.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Розвиток професіоналізму особистості : теоретичний аспект
  Сігаєва, Лариса Є.; Sihaieva, Larysa Ye.; Михайленко, Лорена А.; Mykhailenko, Lorena A.
  2014-09-27
  View Record | View Original
 • » Андрагогические принципы обучения взрослых в системе последипломного образования
  Сигаева, Лариса Е.; Sihaieva, Larysa Ye.
  2014-03-01
  View Record | View Original
 • » Сучасні технології навчання дорослих
  Сігаєва, Лариса Є.; Sihaieva, Larysa Ye.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Розвиток освіти дорослих : шведський досвід
  Сігаєва, Лариса Є.; Sihaieva, Larysa Ye.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Навчання дорослих як соціально-психологічний процес
  Сігаєва, Лариса Є.; Sihaieva, Larysa Ye.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет...

  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет...

  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет...

  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет...

  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників
  Гордєєва, Тетяна Є.; Hordieieva, Tetiana Ye.
  2015-05-25
  View Record | View Original
 • » Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України кінця ХVІІІ –...
  Криськов, Андрій А.; Kryskov, Andrii A.
  2015-05-18
  View Record | View Original
 • » Культура етноменшин України : відродження і розвиток (1990–2000-і роки)
  Пекарчук, Володимир М.; Pekarchuk, Volodymyr M.
  2015-05-18
  View Record | View Original
 • » Здоров'язбережувальний супровід студентів вищих навчальних закладів під час проведення...
  Воловик, Людмила М.; Volovyk, Ljudmyla M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Проблеми індивідуалізації у фізичному вдосконаленні школярів
  Горбенко, Микола І.; Ghorbenko, Mykola I.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Організація та проведення занять із фізичного виховання зі студентами спеціальних...
  Гордієнко, Олександр І.; Ghordijenko, Oleksandr I.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Особливості професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів
  Бережний, Юрій М.; Berezhnyi, Yurii M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Психолого-педагогічні основи формування графічних понять на уроках креслення
  Брехунець, Анатолій І.; Brekhunets, Anatolii i.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Взаємодія сім’ї і школи як чинник оптимізації формування та розвитку особистості
  Гуцуляк, Лідія; Hutsuliak, Lidiia
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Роль Д. М. Гродзинського в розвитку та встановленні радіобіологічної освіти в України
  Дзюбенко, Олена; Dziubenko, Olena
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Дослідження чинників сприяння європейській мобільності студентів
  Лисак, Ольга; Lysak, Oljgha
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики у процесі виконавської...
  Захарченко, Алла; Zakharchenko, Alla
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Теорія і практика ціннісного ставлення майбутніх учителів музичного мистецтва до...
  Маруфенко, Олена В.; Marufenko, Olena V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Традиційне та інноваційне в методиці викладання мови і літератури в школі у поглядах Н....
  Кожуховська, Людмила М.; Kozhukhovska, Liudmyla M.; Дига, Надія В.; Dyha, Nadiia V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
176 - 200 of 1225 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>